Migratie venster

Locatie: Scheldemeersen, Scheldelaan, 8580 Avelgem

Streuvels groeit op in een tijd van Vlaamse seizoenarbeiders, ook wel Fransmans of Trimards genoemd. Er was niet altijd voldoende werk in Vlaanderen, waardoor velen jaarlijks naar Frankrijk trokken om er te werken. In de novelle De Oogst volgen we boezemvrienden Rik en Wies die voor het eerst met de seizoenarbeiders meegaan naar Frankrijk om de oogst binnen te halen. Het harde labeur eist zijn tol, Rik krijgt een zonnesteek, en sterft uiteindelijk ver van huis. Verdwaasd blijft Wies achter met de grote taak het slechte nieuws naar huis mee te brengen.

Migratie komt niet alleen voor in de verhalen van Streuvels, maar ook in zijn persoonlijke familiegeschiedenis. De ouders van Streuvels leerden elkaar kennen in Roubaix. Beiden waren naar het Noorden van Frankrijk verhuisd op zoek naar beter werk. Bij het uitbreken van de Duits-Frans Oorlog (1870-1871) vluchtet het gezin Lateur terug naar België. Enkele maanden later werd Streuvels geboren te Heule. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak, vonden zijn kinderen en vrouw onderdak bij L.J. Veen, zijn Nederlandse uitgever. Zelf zou Streuvels kortstondig twee Franstalige vluchtelingen en later een Hongaars meisje opvangen.

Dat er iets gewaagds aan is, weet ik heel zeker en men moet eerst eenige maanden onder den druk, in afzondering en eenzaamheid, in ’t gevaar en in ’t donker gezeten hebben om te weten wat het beteekent: een kans om eruit te komen, in ’t vrije te geraken, weg van den oorlog, in een land waar menschen hun gewone, normale leven voortzetten! Voeg er dan nog bij: ’t verlangen om vrouw en kinderen terug te zien, nieuws te vernemen hoe ze het ginder stellen en wat zij doorgemaakt hebben om er te geraken.

Stijn Streuvels, In Oorlogstijd, December 1914

We zien verschillende kledingstukken in de lucht hangen, elk met een eigen verhaal, een eigen achtergrond, een eigen cultuur. Migratie is van alle tijden, vaak als overlevingsmechanisme op zoek naar veilige plaatsen. Denk aan natuurrampen en oorlogen. Soms uit liefde. De kledingstukken worden met elkaar verbonden door één grote waslijn, een levenslijn, die zowel de diversiteit als de verbondenheid van mensen representeert. De verwevenheid van culturen is immers van alle tijden.

Tiga X Tokalah

De Stroate, een jeugdcultuurcentrum gebaseerd op de Hip Hop-cultuur uit Kortrijk, nodigde Siga & Tokalah uit om een soundtrack te maken bij deze installatie. Het resultaat is een vierluik dat de titel Verandering meekreeg. De track start met het leven zoals het is, het gefluit van de lijster, een verwijzing naar de woonplaats van Streuvels. Het verhaal evolueert naar een nieuw avontuur, tot een melancholische piano de tragedie inluidt. Verlies en eenzaamheid nemen de bovenhand, tot acceptatie en overgave tot verandering leidt. Siga (Sam Vandendriessche) & Tokalah (Sam Devos), rapper en producer uit West-Vlaanderen maken live beats met elektrische drum, loopstations en vocal pedal, gecombineerd met krachtige, poëtische rap en zang. In hun nummers zijn invloeden terug te vinden van Hip Hop, Funk, House, Dub, Jazz, …

Het Magnolia Collective is een multicultureel collectief van artistieke en ondernemende vrouwen uit Kortrijk. In 2021 vonden ze onderdak in het kaartershuisje van het Astrdipark en creëerden er hun creatieve hub, waar ze verschillende creatieve workshops aanbieden.

https://www.facebook.com/Magnoliacollectivekortrijk/