Oogen die kijken

Een blik in het fotografisch archief van Stijn Streuvels

Het Letterenhuis bewaart ook het ruime fotoarchief van Stijn Streuvels, een collectie van enkele duizenden negatieven en afdrukken. Met de tentoonstelling Ogen die kijken wordt een selectie uit deze unieke verzameling voor het eerst uitgelicht. Uniek is de verzameling niet alleen omdat ze een levensloop en een tijdperk van (haast) een eeuw documenteert, maar vooral omdat ze laat zien hoe Streuvels precies keek. In de expo laten de curatoren de bezoeker dan ook de eigenzinnige blikrichtingen van Streuvels volgen. Steeds weer worden zijn ogen naar dezelfde “omstaande dingen” (zoals hij ze zelf noemde) getrokken: het gaat daarbij om bustes en paden, plekken en processies, dieren en vooral mensen. Niet het minst focust hij zich op zijn familie en zichzelf, waardoor de fotografische collectie een bijzonder intieme inkijk in zijn woon- en werkomgeving (Het Lijsternest) biedt.

Tegelijk trekt Streuvels er ook steeds weer op uit en is de camera een medium om het ‘andere’ vast te leggen: ‘andere’ omgevingen, maar ook mensen. Van cruciaal belang is hier Streuvels’ Palestinareis in 1935. De expo besteedt bijzondere aandacht aan deze rondreis in het Middellandse Zeegebied, waarin zijn manier van kijken op de proef werd gesteld. Ook hier laat de tentoonstelling zien hoe zijn ogen toch steeds weer naar dezelfde elementen getrokken werden, en hoe hij die in steeds weer nieuwe constellaties vastlegde.

Curatoren Arne De Winde en Lieven Van Speybroeck over de tentoonstelling:


Als de expo iets wil tonen, dan is het wel dat Streuvels een speelvogel was. Wat uit de foto’s spreekt, is namelijk het plezier van het kijken – maar ook van het klooien. De camera is Streuvels’ speeltuig, waarmee hij vaak schalks en spitsvondig omspringt. Ook de expositie zelf is een speelveld, waarin de bezoeker uitgenodigd wordt om verbanden te leggen, niet alleen tussen beelden onderling, maar ook tussen beelden en teksten. De bezoeker ontdekt zo ook de nauwe samenhang tussen Streuvels’ literair schrijven en fotografisch capteren.

Praktisch

  • Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
  • 2 oktober tot 31 december 2021