In gesprek met Uus Knops over rouwen, herdenken en troostplekken.

20/05/2022 - 20/05/2022 19:30 - 21:00

Het belang van een troostplek kan niet worden onderschat. Het zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost, en is er voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid.

Ook voor Vensterlanden hebben we een rouwvenster, een soort troostplek gecreëerd. De Herdenkingsheuvel in Anzegem, ooit een Duits militair kerkhof en nu ingericht als vredespark en troostplek, is dé ideale locatie voor deze installatie. Ze biedt een mooi uitzicht op het omliggende landschap, maar zet, door de besloten vorm, tegelijk aan tot stilstaan en introspectie. De installatie is opgevat als een klein labyrint maar biedt tegelijk ook beschutting. Het nodigt uit tot herdenken, mijmeren, rouwen en overpeinzen. Het open landschap zorgt voor de nodige rust, stilte en zuurstof. Bezoekers kunnen ook een boodschap achterlaten.

Uus Knops is de bezielster van de “Onumenten”, cirkelvormige gedenkplekken in de open lucht die sinds 2021 op verschillende plaatsen in heel het land aangelegd worden. Het zijn telkenmale kunstwerken ontworpen door Bas Smets, en uitnodigend om meer in de openheid te rouwen en te gedenken (www.onumenten.org). Uus heeft een voorliefde voor kunst en cultuur, en houdt van projecten die de brug slaan met ons psychisch welzijn.

Praktisch

  • vrijdag 20 mei, 19u30
  • Duur: ca. 1,5 uur.  
  • Locatie: Bibliotheek Anzegem, Landergemstraat 1A, 8570 Anzegem
  • Inschrijven is verplicht via deze link 
  • Prijs: gratis

 

Deze voordracht is een samenwerking met De MaRe, de ambassadeur van het Rouwvenster.

De MaRe is een psychosociaal revalidatiecentrum dat mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt bij de re-integratie in de maatschappij. Ze hebben enerzijds een groepsprogramma en anderzijds een traject van arbeidscoaching.

www.de-mare.be